OSOM Trichomonas Rapid Test

OSOM Trichomonas Rapid Test

OSOM Trichomonas Rapid Test

OSOM Trichomonas Rapid Test för upptäkt av Trichomonas vaginalis (“Trichomonas”) antigener.

OSOM  Trichomonas Rapid Test.

  • NOGGRANT: 83 % sensitivitet jämfört med odling; 95 överensstämmelse med kombinerad odling och utstryksprov
  • SNABBT: resultat på högst 10 minuter
  • FLEXIBELT: Innehållar provtagnings anvisningar som gör egen insamling av prov möjlig.
  • OBJEKTIVT: Upptäckar antigen, undanröjer osäkerhet förknippad med instabilitet hos levanda organismer.