Frågar och svar OSOM Strep A test:

Vad som upptäcks är antigen som är unik för grupp
A-streptokocker.

I allmänhet rekommenderas inte snabba Strep-A-tester som ”test of cure” (TOC)
för asymtomatiska patienter efter antibiotikabehandling, eftersom antigen kan
finnas kvar i halsen i avsaknad av livskraftiga organismer. Åsikterna går isär
om hur lång tid som behövs för att ”rensa” antigenet, och alltifrån 2 dagar
till 2 veckor har angetts. Asymtomatiska bärare av A-streptokocker kan också ge
positiva snabbtestresultat. Ett positivt snabbtestresultat hos en tidigare
behandlad patient som är symtomatisk kan dock indikera en ny eller återkommande
infektion. I sådana fall kan en svalgodling hjälpa till att bekräfta
resultaten.