MediGroup Sverige

answers-for-healthcare

MediGroup är et dansk foretag grundat 1992 – vi är specialister i diagnostiska snabbtester och patientnära analyser (PNA) och leverar til den professionella marknad i Scandinavien. Vi är repræsentant for Sekisui Diagnostics og deras brand OSOM ®. Vi har vunnit flera upphandlingar i Sverige – det är specielt OSOM Strep A test som är mycket annvännt i Sverige. Det er kända och testade produkt producerat i USA.

OSOM ® fra Sekisui Diagnostics och MediGroup erbjuder olika diagnostiska snabbtestar.

OSOM ® forhandles i Sverige via OneMed och Mediq.

OSOM Strep A test kom på den svenska marknad i 2005. Vi vann en upphandling i Östergötlands Län och i Stockholms Län på diagnostiska snabbtester – OSOM Strep A test vann upphandlingen. Tilsammans med Karolinska Sjukhuset fik vi gjort bänkbeskrivning, utvärdering och annan relevant material til användarna.